Category Biznes

Międzynarodowa Korporacja Finansowa – kontynuacja

Korporacja udziela kredytów długoterminowych (7-12 lat) przedsiębiorstwom prywatnym bez gwarancji rządowej. Okres karencji wynosi 3 lata, a stopa oprocentowania kredytów jest taka sama jak na rynku kapitałowym. Udział kredytów Korporacji w finansowaniu danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50% nakładów. Uczestnictwo Korporacji w finansowaniu danego projektu powoduje przyciąganie innych kapitałów, często parokrotnie większych niż jej udział w finansowaniu inwestycji.

więcej

Mechanizm powstawania należności i zobowiązań

Budżet państwa sporządzany jest metodą strumieniową. W ujęciu ex antę budżet zawiera sumę strumieni dochodów i wydatków w zamkniętym przedziale czasu, najczęściej w roku kalendarzowym. Różnica między sumą strumieni dochodów a sumą strumieni wydatków przyjmuje postać nadwyżki lub deficytu (rzadkie są sytuacje, w których występuje idealna równowaga). Analiza salda budżetu państwa musi być dokonywana w ujęciu ex antę oraz w ujęciu ex post.

więcej

Mechanizm powstawania należności i zobowiązań cz. II

Pozostańmy jednak jeszcze na chwilę przy formalnej stronie zagadnienia. Budżet państwa jako fundusz „sezonowy” nie jest w stanie inkorporować sald budżetów z poprzednich lat fiskalnych, chociaż konsekwencje ich występowania z reguły znajdują wyraz w nowym budżecie. Polega to najczęściej na przeznaczeniu części dochodów zwyczajnych budżetu na zwrot zaciąganych przez rząd pożyczek. Ewidencja sald budżetowych oraz ich obsługa wymaga zastosowania metody majątkowej i zasobowej. Z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia ewidencja bieżących operacji budżetowych rządu z reguły odbywa się za pośrednictwem banku centralnego, który spełnia funkcje kasjera rządu. Na rachunkach banku centralnego odzwierciedlony jest stan środków budżetowych w przypadku nadwyżek z lat poprzednich lub stan zadłużenia rządu z tytułu finansowania deficytu budżetowego w ubiegłych okresach. W polskiej praktyce przyjmuje się, że salda budżetu państwa są „przejmowane” przez skarb państwa, jakkolwiek instytucja ta formalnie nie istnieje. Przy wielu zjawiskach w sferze finansów publicznych nie można obejść się bez rachunku, jakim jest skarb państwa4. Problem polega na tym, że nie można byłoby domknąć systemu ewidencji operacji funduszami publicznymi przy braku rachunku o charakterze majątkowym.

więcej

W latach 1978-1990 restrukturyzacji długu bankowego

Najbardziej znanym sposobem rozwiązywania zewnętrznego zadłużenia wspomnianych krajów jest przyjęta metoda restrukturyzacji długu. Jest ona stosowana przez Klub Paryski w odniesieniu do długu gwarantowanego i przez grupy banków komercyjnych {Klub Londyński) wobec zadłużenia niegwarantowanego. Istotę umów restrukturyzacyjnych można sprowadzić do tego, że wierzyciele odraczają krajom dłużniczym płatności rat kapitałowych i części należnych odsetek na dalsze lata (z pewnym okresem karencji) przy równoczesnym udzielaniu (nie zawsze jest to regułą) nowych kredytów (częściowo na spłatę odsetek). W przypadku restrukturyzacji kredytów bankowych zaciąganych na warunkach zmiennej stopy procentowej, w umowach restrukturyzacji ustala się nowe stawki oprocentowania tych kredytów oraz nową marżę (spread) ponad LIBOR.

więcej

Koncepcja częściowego umorzenia długów cz. II

Przyjęto trzyletni okres działań (1986-1988). Plan ten zawierał trzy elementy. Ze strony krajów zadłużonych oczekiwano wzmożenia wysiłków mających na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego, eksportu i odzyskiwanie zdolności kredytowej. W sferze polityki strukturalnej chodziło o realizację inwestycji produkcyjnych, a w sferze systemowej – o uaktywnienie mechanizmów rynkowych. Szczególną uwagę plan ten przywiązywał do obniżki inflacji i deficytów budżetowych. Wysiłki krajów dłużniczych miały być wsparte działaniami polegającymi na udzielaniu nowych kredytów przez międzynarodowe instytucje finansowe i banki komercyjne. Planowano wzrost kredytów udzielonych przez powyższe instytucje i banki o 50%, z 6 mld doi. do 9 mld doi. w skali rocznej, czyli do kwoty 27 mld doi. w okresie 1986-1988. Realizacja planu Bakera nie powiodła się. Bank Światowy wydatnie zwiększył wielkość kredytów dla tych 15 krajów, ale banki komercyjne nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Wynikało to w dużym stopniu z negatywnej oceny zdolności kredytowej krajów dłużniczych.

więcej

Podatki prawnik Warszawa-nie taki drogi

Umowa o dzieło podatek

to nie tylko dodatkowa forma zatrudnienia. Obecnie wielu przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać pracowników tylko i wyłącznie na określony czas. W tym celu właściwie będzie można podpisać z nimi nie umowę o prace ale znacznie lepiej będzie mogła sprawdzić się tutaj umowa o dzieło podatek ponieważ to właśnie ona będzie na jakiś czas. Tak naprawdę podpisanie właśnie takiej umowy będzie mogło wydawać się w pełni korzystne, dlatego, że pracownik będzie miał pewność że otrzyma wynagrodzenie, natomiast pracodawca że pracownik będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Nie od dziś wiadomo, że właściwie w każdej firmie co jakiś czas jest zapotrzebowanie na większa liczbę pracowników. Tak więc umowa o dzieło będzie mogła znaleźć tutaj właściwe

więcej

Komornik sądowy- dla firm

Komornik Warszawa

nie należy do najprzyjemniejszych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że obecnie właściwie każdemu może się coś takiego przydarzyć. Śmiało można więc sprawdzać jakie właściwie posiadamy prawa w związku z tym że posiadamy dług. Musimy mieć świadomość co do tego, że od czasu do czasu prawo się zmienia, a co za tym idzie zmienia się również postrzega nie pewnych spraw. Można będzie o to spytać w trakcie rozmowy z komornik Warszawa który z pewnością będzie nam w stanie wszystko wyjaśnić. Nawet jeśli na samym początku nie do końca do czegoś jesteśmy przekonani to i tak wiele będzie się mogło tutaj pozmieniać. Po pewnym czasie zobaczymy, że mimo wszystko ten dług się zmniejszył. Dlatego też skuteczny plan działania będzie w stanie zdziałać naprawdę ogromne cuda. Nawet jeśli

więcej

Szkolenia sprzedażowe mają sens i cel

Szkolenia sprzedażowe są źródłem wiedzy w jaki sposób sprzedawać towary i jakich błędów nie popełniać. Handlowcy szkolą się jak szaleni, zarabiają duże pieniądze i nie musza martwić się, że nie mają środków na życie. Dzisiaj handlowcy pracują solidnie, rzetelnie i na pewno mogą zdobyć to, co w ich pracy najważniejsze – rozeznanie w branży, bazę danych klientów. Dobra baza klientów jest skarbem, bo pozwala szybko i efektywnie sprzedawać różnorodne towary.

więcej

Pożyczki dla zadłużonych- niskie oprocentowanie

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

na samym początku wiele osób poszukuje czegoś dla siebie, ale bardziej jest to w formie sprawdzenia jakiego typu warunki nam oferują, oraz w jaki sposób całość będzie mogła się idealnie prezentować. Nawet jeśli początkowo do czegoś nie jesteśmy aż tak mocno przekonani, to i tak można będzie zmienić swoje zdanie. Przede wszystkim należy mieć świadomość co do tego, że jednak pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to kolejne zobowiązanie. Nawet jeśli coś będzie nam się wydawało dziwne, to jednak należy pomyśleć nad tym, w jaki sposób podchodzimy do pewnych opcji, jak to wszystko widzimy, oraz w jaki sposób można będzie na pewne sprawy zacząć sobie patrzeć. Przecież wiadomo, że jeśli nawet na samym początku stwierdzimy, że rozwiązanie jakie

więcej

Komornik sądowy- plan spłacania

Komornik Słupsk

prawda jest taka, że tego typu wizyta nigdy nie należy do przyjemnych. Z drugiej jednak strony należy mieć świadomość co do tego, że nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy co do tego przekonani, to i tak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, w momencie gdy już będzie po niej. Wiadomo, że jeśli chodzi o to, jak działa komornik Słupsk to przede wszystkim jego działalność opiera się na tym, by mógł on odzyskać dług danej osoby. W zależności od tego, jak duży jest on to jednak można będzie w jakiś sposób znaleźć dla niego właściwe rozwiązanie. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego będzie mogło wiele znaczyć, pod warunkiem, że naprawdę będziemy chcieli spłacać właśnie takie zadłużenie. Wiadomo, że czasami samo w sobie nie jest zbyt duże, jednak

więcej

Podatki prawnik Warszawa-zakres działalności

Podatki prawnik Warszawa

możliwości jakie obecnie są wciąż się zmieniają. Nie da się jednoznacznie określić, jak właściwie będzie mogło wpływać to na nas samych, ale jednocześnie można będzie pomyśleć, by udać się do specjalisty który nam to wszystko wyjaśni. Prawo ciągle się zmienia, dlatego też fachowcy mają pełne ręce roboty, ponieważ muszą załatwiać sprawy swoich klientów. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego znajdzie się takie prawo, które wyda mu się przydatne. Warto jest więc uzbroić się w cierpliwość, by mimo wszystko można było więcej na tym skorzystać. Wiadomo, że od samego początku podatki prawnik Warszawa jest w stanie pomóc w określeniu tego, które przepisy nas dotyczą, oraz jak właściwie można będzie je wykorzystać. Należy mieć świadomość, że każdy ma

więcej

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw mieszkań jest bardzo popularna. Można ją uzyskać i sfinansować dzięki niej wszelki swoje potrzeby. Firmy mają nieruchomości, pod które pobierają gotówkę. Zastawem może być mieszkanie lub duży dom. Oczywiście pod zastaw dużego domu dostaje się większą pożyczkę niż pod zastaw małego mieszkanka...

więcej

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Problemy narosłe przez dziesiątki lat w sektorze ubezpieczeń społecznych znajdują potwierdzenie w drugim ważnym funduszu celowym: Funduszu Emerytalno-Rentowym (FER). Fundusz ten zaczął funkcjonować w 1992 r. jako kontynuacja Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Do obsługi ubezpieczenia społecznego rolników utworzono – instytucję analogiczną do zajmującej się ubezpieczeniami pracowniczymi – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)14.

więcej

Dług publiczny Polski

– zobowiązania realne będące długiem publicznym8,

– zobowiązania potencjalne z tytułu udzielenia poręczeń spłat kredytów i odsetek.

więcej