Category Finanse

Podatek leśny

W podatku od nieruchomości stosowane są zwolnienia przedmiotowe. Tak więc opodatkowaniu nie podlegają tereny zajęte przez drogi publiczne, budynki zabytkowe wpisane do rejestru, grunty, na których istnieją zbiorniki wodno-retencyjne, nieruchomości zajęte przez administrację samorządu terytonalnego. W roku 1992 z podatku od nieruchomości zwolnione zostały zakłady należące do Polskich Kolei Państwowych, co uszczupliło dochody budżetów gminnych15. Rada gminy ma prawo do ustanawiania innych ulg i zwolnień od podatku.

więcej

Podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym

Wprowadzenie podatku od sprzedaży akcji w obrocie publicznym20 zostało podyktowane ostrą krytyką nieopodatkowania dochodów o charakterze spekulacyjnym, co pozostawało w jaskrawej sprzeczności z opodatkowaniem dochodów osiąganych z pracy lub z działalności gospodarczej (podatek dochodowy od osób prawnych). Problem stał się szczególnie aktualny w sytuacji ogromnej hossy panującej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie trzeba dodawać, że wprowadzenie tego podatku miało też zagorzałych przeciwników, przy czym argumenty przez nich przedstawiane były – moim zdaniem – wyolbrzymiane: sprowadzały się głównie do tego, że wprowadzenie tego podatku zahamuje tak obiecująco rozpoczynający się rozwój rynku kapitałowego. Paradoksalnie wprowadzenie podatku zbiegło się z długotrwałą bessą na giełdzie. Maksymalna stawka podatku wynosi 0,3% podstawy opodatkowania, a dodatkowo Minister Finansów ma prawo do obniżania stawki i stosowania zwolnień, z czego zresztą skorzystał, gdyż w roku 1995 ustalił stawkę na poziomie 0,2%. Wyrazem racjonalnego podejścia do tego podatku jest wprowadzone przez Ministra Finansów w 1995 r. zwolnienie z podatku podmiotów prowadzących biura maklerskie i banki, które dokonywały interwencyjnej sprzedaży akcji w celu zrównoważenia i podtrzymania płynności obrotów.

więcej

Założenia badawcze

Polska transformacja w latach 90. daje wyjątkową szansę zbadania ewolucji dominującej logiki nowych przedsięwzięć i firm, porównywalną tylko z badaniem nowo powstających sektorów firm hi-tech (Zyglidopou- los 1999). Powód jest bardzo prosty – większość rynków nie istniała w gospodarce planowej lub były one całkowicie regulowane. Transformacja z gospodarki planowej do rynkowej otworzyła ogromne pole dla przedsiębiorczych zachowań – od budowy firm do kształtowania rynków. Dzięki temu można przeanalizować niemal w laboratoryjnych warunkach ewolucję nowo powstających przedsiębiorstw i wyłowić w klarowny sposób przypadki firm, które – startując w podobnym czasie, mając podobne doświadczenia, zasoby i szanse – zbudowały odmienne i obserwowalne dominujące logiki oraz skończyły na odmiennych trajektoriach wzrostu (Bettis, Hall i Prahalad 1978: Eisenhardt 1989).

więcej