Szanowni Państwo,

Kierując do Państwa poniższe słowa mamy nadzieję Ofertazachęcić Was do współpracy i do korzystania z usług firm Everet i Everet Operations. Jesteśmy specjalistycznymi firmami działającymi w sektorze offshore, rekrutującymi i delegującymi do pracy specjalistów (spawaczy, monterów, brygadzistów, inżynierów, inspektorów NDT, inspektorów IWI-C, IWE, itp.) o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach. Często są to osoby o rzadko spotykanych i bardzo poszukiwanych umiejętnościach, niezbędnych przy wykonywaniu zaawansowanych technologicznie prac. Są to głównie działania z zakresu prowadzenia projektu, nadzoru i inspekcji w zakresie spawalnictwa, kontroli technicznej i pomiarowej, usług prefabrykacji, spawalnictwa i montażu, usług logistycznych dla kadry inspektorskiej, menedżerskiej naszych klientów. Wykonujemy także inne zlecane usługi przez naszych klientów w zakresie realizowanych przez nich projektów w kraju i zagranicą.

Od ośmiu lat wnosimy swój wkład w rozwój sektora offshore, współpracując z norweskimi firmami z tej branży. W latach od 2005 do 2013 ściśle współpracowaliśmy, na zasadach wyłączności z firmą Fosdalen AS. Dzięki tej współpracy osoby oddelegowane przez nas przepracowały ponad 3 000 000 godzin – realizując projekty takie, jak: Ormen Lange, Blind Faith, Kashagan, Kristin, Clair Ridge, Ekofisk, Martin Linge, Edvard Grieg, Nordsee Ost.

Od sierpnia 2011 firma Vitec AS jest naszym cennym partnerem w zakresie zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry inżynierskiej branży NDT (badania metodami nieniszczącymi w zakresie VT, MT, PT, UT, RT, PMI).

Dzięki tej wieloletniej współpracy zdobyliśmy doświadczenie i szeroką wiedzę o specyfice i wymaganiach norweskiego rynku pracy zarówno w sektorze offshore jak i poza nim.

Naszą dumą i wizytówką jest ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny w miejscowości Gostomie, położony ok. 50 km od Gdańska. Utworzenie tego ośrodka wynika z naszego przekonania o szczególnej wartości indywidualnych umiejętności naszych specjalistów i konieczności zapewnienia im zarówno właściwej satysfakcji zawodowej jak i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji na najwyższy, światowy poziom. Nasze doświadczenie dowodzi, iż koszty inwestowania w ciągły rozwój pracownika i doskonalenie jego kwalifikacji są nieporównywalnie niższe od kosztów ponoszonych wskutek popełnianych przez niego błędów. Ośrodek w Gostomiu daje nam możliwość prowadzenia szkoleń dowolnego rodzaju i zakresu, egzaminowania i certyfikacji (zgodnie z wytycznymi Klienta) – w ramach kooperacji z Vitec AS, z możliwością podglądu on-line. Chcemy również prowadzić cykliczne szkolenia dla naszych pracowników, dając tym samym możliwość weryfikacji i podwyższania ich aktualnych umiejętności.

Opracowujemy system motywacji pracowników ukierunkowany na pozyskiwanie osób najbardziej kompetentnych, solidnych, wykonujących skomplikowane zadania, czerpiących satysfakcję ze swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Oferując do Państwa dyspozycji doświadczenie naszych specjalistów, bylibyśmy zaszczyceni mogąc dołączyć do grona Waszych kontrahentów i służąc pomocą w podnoszeniu wydajności i jakości Państwa produktów.

Załączone referencje świadczą o satysfakcji ze współpracy i wysokiej ocenie naszych kompetencji ze strony współpracujących z nami partnerów biznesowych.

Chętnie spotkamy się z Państwem, wierząc, że bezpośrednia rozmowa jest najlepszym sposobem poznania wzajemnych oczekiwań. Przygotujemy programy i rozwiązania ukierunkowane indywidualnie na Wasze, specyficzne potrzeby.

Z poważaniem

Krzysztof Brzewiński