wymiana handlowa tagged posts

Czy niski deficyt w wymianie handlowej musi być dla gospodarki korzystny ? – wymiana handlowa

Na samym początku ustalmy precyzyjnie czym jest deficyt handlowy. Otóż deficyt handlowy to nic innego jak różnica między eksportem oraz importem danego kraju. Kiedy wartość towarów oraz usług wyeksportowanych z kraju jest mniejsza niż towarów i usług zaimportowanych wtedy mówimy , że mamy do czynienia z deficytem handlowym...

więcej