indeks

W branży stoczniowej/offshore wyjątkowo istotne są kwalifikacje pracowników – poza wykształceniem zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie doświadczenie i umiejętności.

Z tego też względu firma Everet oferuje możliwość przeprowadzenia egzaminów.

Egzaminacja kandydatów obejmuje (w zależności od Państwa potrzeb) część teoretyczną i praktyczną. Daje to możliwość weryfikacji zarówno wiedzy na temat wymaganych norm, standardów i niezbędnej dokumentacji, ale też umiejętności wymaganych do wykonywania danego zawodu.

Dzięki współpracy z Vitec AS mamy możliwość wydawania certyfikatów dla każdego typu licencji, szkolenia i kwalifikowania specjalistów zgodnie z normami NS EN 287-1:2004, NS EN 1418 czy NS ISO 9606. Oferujemy również możliwość sprawdzenia umiejętności pracowników na podstawie specyficznych wymagań Państwa firmy.

Dysponujemy 13 stanowiskami w pełni przystosowanymi do egzaminowania kandydatów. Egzaminy odbywają się w ciągłej obecności i pod nadzorem inspektora, który od początku do końca czuwa nad odpowiednim ich przebiegiem. Możliwa jest także obecność przedstawiciela Państwa firmy podczas egzaminu, co pozwoli na natychmiastową ocenę kompetencji kandydatów. Każde ze stanowisk wyposażone jest dodatkowo w kamery monitorujące przebieg egzaminu, co umożliwia jego podgląd „na żywo”.